Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

persempre
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viaZiomeczek Ziomeczek
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viaZiomeczek Ziomeczek
persempre
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
persempre
Właśnie pękło mi, kurwa, serce.
— przez Ciebie
persempre
persempre
Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś, kto ma cię gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Marek Cichocki
Reposted from2708 2708 viaczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja
persempre
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
persempre
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
persempre
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
persempre
5268 764f
17/9/17
persempre
persempre
persempre
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg

January 31 2018

persempre
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaczoo czoo
persempre
5291 a6d2
Reposted frombezzznieczulenia bezzznieczulenia viaedarcy edarcy
persempre
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaedarcy edarcy
persempre
Dziewczyna, która opanowała mechaniczną skrzynię biegów, poradzi sobie w życiu..
— Carrie Bradshaw
Reposted fromintimamente intimamente viaedarcy edarcy
persempre

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viaedarcy edarcy
persempre
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaedarcy edarcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl