Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

persempre
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viacorazblizej corazblizej
persempre
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
persempre
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
persempre

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
persempre
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
persempre
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viajessamine jessamine

October 31 2017

persempre
0162 a2e3 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viajessamine jessamine
persempre
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viajessamine jessamine
persempre
8845 ea68
Reposted fromoll oll viajessamine jessamine
persempre
"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viajessamine jessamine
persempre
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viajessamine jessamine
persempre
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viajessamine jessamine
persempre

October 27 2017

persempre

October 10 2017

persempre
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
persempre
persempre
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viablackheartgirl blackheartgirl
persempre
persempre
persempre
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl